Prosus

Analyse van het rapportage landschap en reporting roadmap
2Impact

De klant en de klantvraag

Prosus is een wereldwijd opererende internetgroep voor consumenten en één van ‘s werelds grootste technologie-investeerders. Het bedrijf heeft een beursnotering aan de Amsterdamse AEX en is een dochteronderneming van het Zuid-Afrikaanse Naspers. Zowel Prosus als Naspers heeft duurzaamheid en transparantie hoog op de agenda staan. 

Prosus - Creating sustainable value 

2Impact kreeg de vraag om het rapportagelandschap in kaart te brengen, de impact hiervan op Prosus te bepalen en dit vervolgens te vertalen naar een reporting roadmap voor de komende drie jaar. 

Onze aanpak

We analyseerden de voor Prosus relevante wet- en regelgeving, waaronder de Corporate Sustainability Reporting Directive, de EU Taxonomy en de Corporate Sustainability Due Dilligence richtlijn. Daarnaast brachten we relevante ontwikkelingen op het gebied van standaarden en raamwerken in kaart en onderzochten wat andere koplopers op het gebied van duurzaamheid en transparantie doen. Al deze gegevens zijn vertaald in een reporting roadmap waarin voor elk jaar doelen zijn vastgelegd, inclusief actiepunten om deze te verwezenlijken