Strategie – Klimaat

Strategie – Klimaat

 

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Van bedrijven wordt verwacht dat zij doelen stellen en een klimaatplan hebben. 2Impact kan u hierbij advisere n. Samen met onze partner New Economy voeren we een nulmeting uit om het niveau van uw broeikasgasemissies en de belangrijkste drijfveren daarachter te identificeren. Dit geeft u inzicht in wat er nodig is om de emissies te verminderen. We stellen samen met u de doelen vast en creëren een routekaart om klimaatneutraliteit te bereiken. We helpen u ook na te denken over interne en externe rapportage en hoe u metingen kunt opzetten voor dit doel. 
 
Onze diensten op dit gebied

  • Nulmeting broeikasgassen (inclusief CO2) op basis van het Greenhouse Gas Protocol
  • Valideren van uw doelen en routekaart bij het Science-based Targets Initiative (SBTi)
  • Strategie voor verminderen van broeikasgassen
  • TCFD Gap-analyse
  • Opstellen Klimaatplan
  • Klimaatrapportage conform CSRD
     
    Neem contact met ons op via ons e-mailadres info@2impact.nl om meer te weten te komen over onze diensten en hoe we uw bedrijf kunnen helpen.

 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Nishant Parekh