Klant in de visserij

Van strategie tot en met rapportage
2Impact

De klant en de klantvraag

Onze klant is een familiebedrijf dat miljoenen mensen over de hele wereld voorziet van gezonde en betaalbare visproducten. Het bedrijf vangt, kweekt en verwerkt hoogwaardige vis en garnalen.

 

De wens van de klant was een volgende stap te zetten in verduurzaming met de focus op het definiëren van lange termijn ambities, het toepassen van dubbele materialiteit, het ontwikkellen van een MVO-strategie, tezamen met het verankeren van duurzaamheid in de organisatie en het opstellen van een duurzaamheidsverslag om de eerste stap te zetten richting CSRD-compliance. 

Onze aanpak

Samen met het bestuur en het MVO-team van onze klant doorliepen we de volgende stappen:

 

1) We brachten in kaart waar onze klant stond in hun duurzaamheidsreis en op basis van hoe het bedrijf waarde creeërt definieerden we een ambitie en purpose.

 

2) We voerden een dubbele materialiteitsanalyse uit om de belangrijkste duurzaamheidsthema’s te identificeren. Hierbij analyseerden we de impact van duurzaamheidsthema’s vanuit financieel (outside-in) en impact perspectief (inside-out) en we betrokken interne en externe stakeholders en experts.

 

3) We gebruikten de zeven meest materiële thema's als basis om de strategie voor de komende jaren te bepalen met behulp van het OGSM-model: objectives, goals, strategies and measures. Zo vertaalden we kwalitatieve ambities naar kwantitatieve doelen, indicatoren en acties.

 

4) Onze klant wilde duurzaamheid verankeren in de organisatie. We voerden een cultuurscan uit om in kaart te brengen op welke manieren de organisatie al werkte aan het operationaliseren van duurzaamheid. Vervolgens zijn per thema werkgroepen samengesteld. We hielpen deze werkgroepen op weg met een themaplan en organiseerden themadagen waar verschillende experts hun kennis en ervaringen deelden.

 

5) De laatste stap was het opstellen van een duurzaamheidsverslag dat in de toekomst aan de CSRD-richtlijnen moet voldoen. Inhoud van eerdere stappen leverde input voor dit rapport. Onze partner  verzorgde de vormgeving van het rapport.