CSDDD verandert de manier waarop bedrijven Due Diligence doen

2Impact
dinsdag 8 augustus 2023

Wat is due diligence?

Due diligence is een continu proces waarbij kwesties op het gebied van mensenrechten en milieu in de waardeketen van bedrijven worden geïdentificeerd, voorkomen, verminderd en aangepakt. Het implementeren van due diligence helpt ondernemingen om negatieve effecten te vermijden en aan te pakken die gerelateerd zijn aan werknemers, mensenrechten, het milieu, omkoping, consumenten en corporate governance, die geassocieerd kunnen worden met hun operaties, toeleveringsketens en andere zakelijke relaties (OECD Guidelines).  

 

Waarom is due diligence belangrijk in de zakelijke context? 

Bedrijven worden in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor schendingen van milieu- en mensenrechten en worden dienovereenkomstig beboet. Zo moet Shell bijvoorbeeld $15 miljoen betalen in een schikking over olielekkages in Nigeria waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dit kan leiden tot reputatieschade voor een bedrijf, wat op zijn beurt een aanzienlijke financiële impact kan hebben.

Over de hele wereld worden mensen nog steeds geconfronteerd met veel mensenrechtenkwesties. Mensenrechten omvatten arbeidsrechten, burgerlijke en politieke rechten, economische, sociale en culturele rechten, en de bescherming van kwetsbare groepen. Deze rechten zijn niet gegarandeerd, en helaas vinden er vaak schendingen plaats in zakelijke contexten. Dit toont het belang aan van het prioriteren van het welzijn van mensen en het milieu boven winst.

Een adequaat due diligence systeem kan bedrijven helpen dergelijke schendingen van mensenrechten en het milieu te voorkomen.

 

De Europese Commissie heeft de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) aangenomen. Wat is de CSDDD? 

De CSDDD heeft als doel duurzaam en verantwoordelijk bedrijfsgedrag te bevorderen in de activiteiten en bestuursstructuren van bedrijven. Het is een wetgevingsstructuur in Europa, die vereisten introduceert voor bedrijven om daadwerkelijke en potentiële impact van hun bedrijfsactiviteiten op het milieu en mensenrechten te identificeren, voorkomen, verminderen en aan te pakken (voor meer informatie, lees onze vorige blog).  

 

Wanneer treedt de CSDDD in werking? 

De richtlijn wordt verwacht in werking te treden in 2024. Tot die tijd vinden driepartijenonderhandelingen plaats tussen het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie om de richtlijn te finaliseren. 2026 is de vroegste datum waarop de richtlijn van toepassing zal zijn voor grote bedrijven onder de NFRD.

 

Wat zijn de belangrijkste implicaties van de CSDDD voor bedrijven? 

  • De CSDDD stelt een bedrijfsverplichting tot due diligence vast die het identificeren, voorkomen, verminderen en verantwoorden van negatieve impact op mensenrechten en milieu omvat in de eigen operaties van een bedrijf, hun dochterondernemingen en hun waardeketens.
  • De CSDDD introduceert verplichtingen voor directeuren die het opzetten en toezicht houden op de implementatie van de due diligence-processen omvatten en het integreren van due diligence in de bedrijfsstrategie.
  • De CSDDD introduceert een verband tussen de variabele beloning van directeuren en de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf.
  • Van directeuren wordt verwacht dat zij de gevolgen van hun beslissingen met betrekking tot duurzaamheidskwesties, klimaatverandering en mensenrechten overwegen.
  • Directeuren zijn verantwoordelijk voor de implementatie en het toezicht op due diligence-acties zoals beleid, identificatie, preventie, klachtenprocedure en monitoring.
  • Bedrijven worden verwacht hun bedrijfsplan aan te passen en af te stemmen op de overgang naar een duurzame economie en het 1,5-graden doel van Parijs.

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen beschrijven de stappen die moeten worden genomen in het due diligence-proces, welke ook leidend zijn in de CSDDD:

200120-figuur-6-due-diligence-stappen-en.jpg 

Bron: OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf 

 

Hoe verhouden de inspanningen van mijn bedrijf met betrekking tot de CSRD zich tot de nieuwe CSDDD?

Bedrijven moeten in gedachten houden dat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ontworpen is om due diligence in de gehele vereisten te integreren. Dit betekent dat als bedrijven moeten voldoen aan de CSRD en de bijbehorende Europese Duurzaamheidsrapportagestandaarden (ESRS), dit hen moet helpen om te voldoen aan de CSDDD. Daarnaast kan de due diligence-cyclus een nuttige input zijn voor de beoordeling van risico's in de oefening van dubbele materialiteit van een bedrijf. De thema's die naar voren komen als gevolg van een goede due diligence kunnen belangrijke richtlijnen bieden voor de belangrijkste impacten die volgens dubbele materialiteit prioriteit moeten krijgen. Dit laat zien dat de bedrijven zich kunnen richten op het implementeren van een due diligence-systeem in tandem met het voldoen aan de nieuwe CSRD.

 

Wat is een veelvoorkomende uitdaging bij het effectief implementeren van een due diligence proces? 

Een veelvoorkomende uitdaging in het proces van Mensenrechten Due Diligence is het juist betrekken van de stemmen van relevante belanghebbenden en rechthebbenden, en ervoor zorgen dat zij toegang hebben tot geschikte klachtenmechanismen om hun zorgen te uiten. Vooral die mensen wiens rechten worden beïnvloed door zakelijke ondernemingen kunnen moeilijk te bereiken zijn, bijvoorbeeld vanwege culturele barrières in de landen waar zij opereren. 

 

Wat zijn de eerste stappen om te nemen?

Het due diligence-proces van de OESO biedt inzicht in de te nemen stappen. De eerste stap is het integreren van verantwoord ondernemingsgedrag in beleid en managementsystemen.

Vervolgens identificeer en beoordeel je de milieu- en mensenrechtenkwesties die het meest relevant zijn voor jouw bedrijf en jouw waardeketen. Dit kan gedaan worden door bestaand sectoronderzoek of het uitvoeren van een specifieke mensenrechtenimpactbeoordeling om de meest relevante kwesties te identificeren.

Bedrijven kunnen ook de uitkomsten van stakeholderconsultaties en klachten gebruiken om relevante kwesties te identificeren en te beoordelen.

Op de lange termijn zal het hebben van een degelijk due diligence-systeem bedrijven in staat stellen om een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren.

  

Blijf up to date 

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkeling over duurzaamheidsverslaggeving? Abonner je dan hier op onze nieuwsbrief. 

Wil je meer weten over wat 2Impact voor jouw bedrijf kan betekenen wat betreft due diligence? Neem contact met ons op via info@2impact.nl

Bronnen:

Due Diligence | OECD Guidelines | National Contact Point OECD Guidelines 
Shell to pay 15 mln euros in settlement over Nigerian oil spills | Reuters 
Corporate sustainability due diligence (europa.eu) 

oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm