CSRD in de praktijk: werken met de ESRS-datapunten

2Impact
vrijdag 8 december 2023

De Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS) die bij de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) horen, bestaan uit 245 pagina's, twee algemene en tien thematische rapportagestandaarden en 1231 datapunten. Hoe kan je met al deze informatie en vereisten werken in de praktijk? In deze blog zullen we dieper ingaan op de ESRS-datapunten, met als doel trends en algemene conclusies te identificeren om het werken met de CSRD te vereenvoudigen, en we presenteren onze eigen oplossing om met dit aantal datapunten om te gaan.

Thematische standaarden binnen de CSRD

De eerder genoemde thematische standaarden zijn gebouwd rond de drie pijlers van ESG: milieu, sociaal en governance. De ESRS-standaarden worden hieronder weergegeven.

schermafbeelding-2023-12-08-104025.jpg

Welke onderwerpen uiteindelijk moeten worden gerapporteerd, hangt af van de double materiality assessment, waarover u meer kunt lezen in deze en deze blog, of neem contact met ons op voor onze double materiality service.

Trends en bevindingen over ESRS-datapunten

Om bedrijven te begeleiden bij het opstellen van hun duurzaamheidsverklaringen, heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) - de organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de ESRS - een gedetailleerd bestand uitgegeven met de lijst van datapunten die zijn afgeleid van de verschillende ESRS-standaarden.

Bij een eerste blik op de lijst met datapunten zou je snel overweldigd kunnen raken. Rijen informatie over openbaarmaking lijken eindeloos door te gaan. Gelukkig kan enige structuur worden geïdentificeerd:

  • Elke rapportagestandaard bestaat uit meerdere openbaarmakingen, gescheiden door dikke lijnen. Een voorbeeld is ESRS E1 Klimaatverandering, dat vervolgens is onderverdeeld in 12 openbaarmakingen, zoals het overgangsplan voor klimaatverandering, energieverbruik en -mix.
  • Een vertaling van de ESRS-tekst naar de gevraagde informatie wordt geïdentificeerd door paragraafnummers die overeenkomen met de paragrafen in de ESRS-tekst.
  • Voor elk datapunt wordt verwezen naar de gerelateerde toepassingsvereisten (AR's) om een juiste presentatie te begeleiden.
  • Het type datapunt wordt gepresenteerd door gebruik te maken van termen als 'narratief', 'semi-narratief' en 'monetair', dat wil zeggen 'onbeperkte hoeveelheid tekst', 'beperkte keuzemogelijkheden met een keuzemenu' en 'monetaire waarde'.
  • Vrijwillige datapunten zijn oranje gearceerd.

schermafbeelding-2023-12-08-110548.jpg

Er kunnen echter ook wat meer diepgaande opmerkingen worden gemaakt over de lijst met datapunten:

  • Verschillende vereiste beschrijvingen worden aangeduid als afzonderlijke datapunten, terwijl dit in eerdere versies niet het geval leek te zijn. Vereiste beschrijvingen kunnen worden herkend aan hun vetgedrukte lettertype in de ESRS-tekst. Een voorbeeld hiervan is ESRS 2 BP-2 Paragraaf 6:schermafbeelding-2023-12-08-110657.jpg

Waarschijnlijk moeten ook andere omstandigheden dan die al zijn genoemd in de rest van de openbaarmaking, zoals tijdsperiodes, schattingen van de waardeketen en onzekerheid over resultaten, worden gerapporteerd.

  • Toepassingsvereisten zijn niet alleen van leidende aard, maar dienen op veel momenten ook als een afzonderlijk datapunt, wat dus diepgaande informatie in de duurzaamheidsverklaringen vereist. Om te weten welke AR bij welke ESRS-paragraaf hoort, kunt u eenvoudig de lijst met datapunten raadplegen, aangezien deze rechtstreeks onder de relevante passages wordt vermeld.
  • De minimumopenbaarmakingseisen (MDR's) werden eerder gezien als overkoepelende algemene eisen, maar zijn eigenlijk gekoppeld aan de thematische standaarden. Dit komt door hun expliciete verwijzingen in secties die beleid, acties, doelen en meetwaarden vermelden. Deze verwijzingen omvatten de openbaarmaking van redenen waarom nog geen beleid of acties zijn aangenomen en de tijdframes waarin deze van kracht zullen zijn.

schermafbeelding-2023-12-08-110623.jpg

2Impact CSRD-tool

We begrijpen dat dit alles nog steeds overweldigend voor je kan zijn. Daarom biedt 2Impact begeleiding over hoe je met dit aantal datapunten kunt omgaan. Hoewel de lijst met datapunten handig is voor het uitvoeren van een gap-analyse, moet deze in combinatie met de ESRS worden gelezen. In onze ontwikkelde CSRD-tool worden deze twee elementen gecombineerd om je te helpen zelf een gap-analyse uit te voeren.

De tool is ontworpen met de structuur van de ESRS in gedachten: openbaarmakingseisen en de bijbehorende gevraagde informatie zijn gegroepeerd, en het aantal en het type EFRAG-datapunten worden geprojecteerd. In één oogopslag wordt duidelijk of een openbaarmaking verplicht, vrijwillig of gefaseerd is. Een samenvatting van je prestaties wordt weergegeven in het dashboard, dat het type gap (bijvoorbeeld 'doel' of 'actie') en de inspanningen die nodig zijn om aan de CSRD te voldoen, zowel algemeen als per ESRS-standaard, laat zien. Het gebruik van onze tool brengt comfort en efficiëntie. Met de voortdurende updates van datapunten blijven we onze tool verbeteren, en onze nieuwste versie staat nu voor je klaar.

Heb je geen zin om zelf de gap-analyse te doen? We doen het graag voor je. Neem contact op met esther@2impact.nl en laat ons weten wat we voor je kunnen betekenen.

 

Sustainability nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de meest relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief