Europese Commissie neemt de delegated act op de eerste set van ESRS aan

2Impact
woensdag 2 augustus 2023

Op 31 juli 2023 heeft de Europese Commissie de Gedelegeerde Handeling voor de eerste reeks Europese Duurzaamheidsrapportagestandaarden (ESRS) aangenomen. Een belangrijke mijlpaal en weer een stap vooruit in de overgang naar een duurzame EU-economie.

De standaarden beslaan het volledige bereik van milieu-, sociale en bestuurskwesties, inclusief klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten. Ze bieden informatie voor investeerders om de duurzaamheidsimpact van de bedrijven waarin ze investeren te begrijpen. Ze houden ook rekening met discussies met de International Sustainability Standards Board (ISSB) en het Global Reporting Initiative (GRI) om een zeer hoge mate van interoperabiliteit tussen EU- en wereldwijde standaarden te waarborgen en om onnodige dubbele rapportage door bedrijven te voorkomen.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de draft standaarden ontwikkeld door de EFRAG?

 

Materialiteit

· Alle normen en alle vereisten voor openbaarmaking en datapunten binnen elke norm zullen onderworpen zijn aan een materialiteitsbeoordeling door de onderneming, met uitzondering van de openbaarmakingsvereisten gespecificeerd in de standaard "Algemene openbaarmakingen" (ESRS 2).

· Bedrijven moeten gedetailleerd verklaren waarom klimaatverandering (ESRS E1) niet materieel is (als dat het resultaat is van de materialiteitsbeoordeling).

· Bedrijven moeten een referentietabel verstrekken met alle datapunten die voortkomen uit aanvullende wetgevende vereisten (zoals de Verordening inzake Duurzame Financiële Openbaarmaking, de Benchmarkverordening, enz.) en expliciet aangeven of een datapunt "niet materieel" is.

 

Infasering van bepaalde vereisten

· Alle bedrijven mogen in het eerste jaar dat zij de normen toepassen a. verwachte financiële effecten gerelateerd aan niet-klimaatgerelateerde milieukwesties (vervuiling, water, biodiversiteit en gebruik van hulpbronnen); en b. bepaalde datapunten gerelateerd aan hun eigen personeel (sociale bescherming, personen met een handicap, werkgerelateerde gezondheidsproblemen en werk-privébalans) weglaten.

· Bedrijven met minder dan 750 werknemers mogen a. gegevens over broeikasgasemissies van scope 3 en b. de openbaarmakingsvereisten gespecificeerd in de standaard over "eigen personeel" in het eerste jaar dat zij de normen toepassen weglaten.

· Bedrijven met minder dan 750 werknemers mogen de openbaarmakingsvereisten gespecificeerd in de normen over biodiversiteit en over werknemers in de waardeketen, getroffen gemeenschappen en consumenten en eindgebruikers in de eerste twee jaar dat zij de normen toepassen weglaten.

 

Extra vrijwillige rapportagevereisten

· Datapunten zoals biodiversiteitstransitieplannen, bepaalde indicatoren over "niet-werknemers" in het eigen personeelsbestand van de onderneming, en een uitleg waarom de onderneming een bepaald duurzaamheidsthema mogelijk niet als materieel beschouwt, zijn nu vrijwillig.

 

Flexibiliteit voor bepaalde vereisten 

· Bedrijven hebben extra flexibiliteit in de rapportagevereisten over: a. de financiële effecten voortkomend uit duurzaamheidsrisico's en b. betrokkenheid bij stakeholders, en in de methodologie die gebruikt wordt voor het materialiteitsbeoordelingsproces.

· Datapunten met betrekking tot corruptie en omkoping en de bescherming van klokkenluiders zijn gewijzigd.

 

Zijn de ESRS in lijn met globale standaarden?

De Commissie heeft gewerkt aan het waarborgen van een zeer hoge mate van afstemming tussen de ESRS en de normen van de International Sustainability Standards Board (ISSB) en het Global Reporting Initiative (GRI).

Het GRI diende als een belangrijk referentiepunt, en veel van de rapportagevereisten in de ESRS zijn geïnspireerd door de GRI-normen.

Bedrijven die verplicht zijn om volgens de ESRS over klimaatverandering te rapporteren, zullen in grote mate dezelfde informatie rapporteren als bedrijven die de ISSB-norm voor klimaatgerelateerde openbaarmakingen zullen gebruiken.

 

Blijf up to date

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste updates op het gebied van duurzaamheid (rapportage)? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief. 

Wil je meer weten over hoe 2Impact je kan helpen bij het implementeren van de nieuwe ESRS? Neem contact met ons op via info@2impact.nl om je rapportageambities en -traject te bespreken.

Sources: 

Final version Corporate Sustainability Reporting Directive (europa.eu)

Press release with Q&A: Press corner | European Commission (europa.eu)

image