Richting een rechtvaardige transitie: COP28 inzichten van Naspers-Prosus

2Impact
woensdag 20 december 2023

De 28e Conference of the Parties (COP28) van the United Nations Framework Convention on Climate Change vond plaats van 30 november tot 12 december 2023. Dit evenement bood een kans om de verweven uitdagingen van klimaatverandering en volksgezondheid aan te pakken. We gingen in gesprek met Gerald Naber, Senior Sustainability Business Partner bij Naspers en Prosus Groep, om hun inzichten en ervaringen met betrekking tot COP28 te verkennen.

Naspers-Prosus, een vooraanstaande wereldwijde consumenteninternetgroep en een belangrijke speler op het gebied van technologie-investeringen en -operaties op wereldschaal, nam actief deel aan de COP28 van dit jaar in Dubai om hun toewijding aan netto-nul te bevestigen en manieren te verkennen om de overgang verder te versnellen.

Wat waren je verwachtingen voor de COP28? Welke belangrijke kwesties hoopte je te bespreken zien worden?

Dit jaar hebben we drie evenementen op de COP gehost. Ten eerste hebben we een sterke focus op de rechtvaardige en eerlijke transitie. Dit is heel belangrijk voor ons als bedrijf, aangezien we in Zuid-Afrika zijn gevestigd en ons investeringsportfolio voornamelijk actief is in opkomende markten in het mondiale Zuiden. Het is cruciaal dat bedrijven en landen in het mondiale Zuiden deelnemen aan het gesprek over het definiëren van ambities, regelgeving en kaders voor decarbonisatie en klimaatactie, zoals het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelen. Alleen door alle regio's bij deze gesprekken te betrekken, kunnen we ervoor zorgen dat regelgeving en kaders de benadeelde positie van deze bedrijven erkennen en hen in staat stellen om succesvol hun paden naar netto nul op te bouwen. Tijdens ons evenement bespraken we de ontwikkeling van dergelijke regionale paden voor opkomende markten om klimaatactie te kunnen starten in lijn met de wetenschap.

Ten tweede, ook als onderdeel van de rechtvaardige en eerlijke transitie, wilden we praten over koolstofboekhouding (carbon accounting). Voor mijn eerste punt hierboven om te gebeuren, hebben we nodig dat alle bedrijven in staat zijn en zich comfortabel voelen bij het berekenen van hun broeikasgasemissies en begrijpen wat het vereist voor hun bedrijf om doelstellingen te stellen en hun bedrijf te decarboniseren. Tijdens ons evenement bespraken we hoe we bedrijven in het mondiale Zuiden kunnen helpen met koolstofboekhouding en wat er nodig is om de barrières te overwinnen die ze ervaren, zoals gebrek aan kennis of kosten. Er was een sterke consensus en steun voor het beginnen met zeer praktische stappen om het aantal bedrijven dat de basis legt voor klimaatactie te vergroten.

Ten derde wilden we het COP-evenement gebruiken om het gesprek over de elektrificatie van bezorgvloten, in het bijzonder van twee- en driewielers, te versnellen. Naspers-Prosus heeft een groot portfolio van voedselbezorgbedrijven. Het decarboniseren van deze business vereist een omschakeling van op fossiele brandstoffen rijdende scooters en auto's naar elektrische voertuigen. We brachten een rapport uit hoe nuluitstoot bezorging op te schalen is en we hadden een vruchtbare discussie om een wereldwijd initiatief te bouwen om elektrische voertuigen op te schalen. 

Er was veel (negatieve) ophef rond de COP dit jaar. De locatie, verhoogde deelname van olie- en gasgiganten, zware lobby voor fossiele brandstoffen, etc. Waarom vond Naspers-Prosus het belangrijk om deel te nemen?

Persoonlijk vind ik de resultaten van de COP enigszins teleurstellend omdat er veel aarzeling was over het uitfaseren van fossiele brandstoffen. We mogen echter niet over het hoofd zien dat het narratief verschuift en dat het uitfaseren van fossiele brandstoffen nu deel uitmaakt van de gesprekken, hoewel nog moet worden besloten hoe en wanneer.

Daarnaast denk ik dat het houden van de COP in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) niet noodzakelijkerwijs negatief is. In het gesprek over duurzaamheid en klimaatactie moet iedereen een plaats aan tafel hebben en moeten verschillende perspectieven worden vertegenwoordigd. We bouwen aan een wereld waarin olie en gas - de belangrijkste inkomstenbron van de VAE - hun dominante positie zullen verliezen. Het is waarschijnlijk dat het opnemen van hen in het gesprek over deze transformatie zal leiden tot minder tegenstand dan wanneer we een manier zouden moeten vinden om hen heen. 

Wwat zijn de belangrijkste takeaways van het evenement?

Allereerst was het, ondanks kritiek vanuit de buitenwereld, een zeer positieve ervaring om bij de COP te zijn. Er waren duizenden partijen die probeerden vooruitgang te boeken richting de gedeelde agenda voor duurzaamheid. Ik geloof dat deze positieve energie ver kan reiken, verder dan het programma van de COP zelf.

Ten tweede was dit de COP met het hoogste aantal bezoekers, wat wijst op de wijdverbreide motivatie om duurzaamheidsdoelen te versnellen. Gedurende de COP waren er veel privé georganiseerde evenementen, die ook een grote impact hebben op de richting die we op gaan. Deze kleinere evenementen zijn niet altijd zichtbaar van buitenaf, maar kunnen een groot verschil maken.

Voor Naspers-Prosus voelen we alsof we succes hebben behaald met onze persoonlijke agenda op deze COP. Het is een uitdaging om de juiste mensen en organisaties aan tafel te krijgen voor een discussie, maar als dat eenmaal lukt, kan dat leiden tot ongelooflijk vruchtbare gesprekken.

Na de COP, wat zijn de volgende stappen voor Naspers-Prosus?

Wat betreft ons eerste onderwerp, de rechtvaardige en eerlijke transitie, zullen we heel praktisch beginnen met het delen van inzicht, kennis en tools over hoe te beginnen met koolstofboekhouding in opkomende markten, ook op zoek naar de juiste partners om in dit proces te betrekken. 

Het thema van regionale paden is iets waar we aan zullen werken door te zoeken naar de juiste lokale bedrijfsverenigingen. Dat zouden de organisaties kunnen zijn die samen met de SBTi kunnen werken om de regionale paden te ontwikkelen. 

Als het gaat om de elektrificatie van bezorgvloten, werken we samen met verschillende partners om de elektrificatie van scooters, auto's, enz. op te schalen. Om dit proces te versnellen, willen we zoveel mogelijk platforms en NGO's betrekken. 

Hoe werkt Naspers-Prosus samen met haar dochterondernemingen aan klimaatactie?

Nu we onze eigen science-based targets hebben gesteld, moeten we deze uitrollen naar onze dochterondernemingen. Zij moeten hun science-based targets ontwerpen en evalueren hoe ze hun emissies kunnen verminderen. We moeten al onze portfoliobedrijven meenemen op deze reis. Zodra ze hun eigen voetafdruk hebben berekend, kunnen ze hun doelen ontwerpen en de discussie voeren over hoe/wanneer ze deze kunnen bereiken. Eenmaal gedaan, kunnen ze deze laten verifiëren door de SBTi.