De Evolutie van de B Corp Standard: de Toekomst van Duurzaam Ondernemen

2Impact
dinsdag 30 januari 2024

Als duurzaamheidsadviesbureau en B Leader volgen we de evoluerende B Corp certificeringsnormen op de voet. In 2022 startte B Lab een herziening van zijn prestatie-eisen en lanceerde een voorlopige consultatie, waarbij inzichten werden verzameld van meer dan 1.000 belanghebbenden over potentiële verbeteringen. Deze januari (2024) introduceerde B Lab de tweede consultatiefase met een bijgewerkte ontwerpversie van de normen. We zijn enthousiast om deze iteratie te verkennen, die streeft naar een aanzienlijke bevordering van inclusiviteit, gelijkheid en duurzaamheid in bedrijfspraktijken.

Het raamwerk

De ontwerpnormen stellen een duaal raamwerk van Fundamentele en Prestatie-eisen voor. Het Fundamentele segment evalueert de geschiktheid van een bedrijf voor B Corp-certificering. Dit omvat het voltooien van de juridische vereiste voor toewijding aan stakeholderbestuur, het ondertekenen van de Verklaring van Onderlinge Afhankelijkheid van B Lab, het uitvoeren van een Risicobeoordeling om in lijn te zijn met de Theory of Change van B Lab, en het beoordelen van het Impact Bedrijfsmodel om de positieve invloed van het bedrijf te meten. Deze voorwaarden vormen de hoeksteen voor het beoordelen van de toewijding van een bedrijf aan duurzame en ethische operaties. Het voltooien van de Fundamentele fase als een initiële stap is strategisch voordelig voor bedrijven. Het zorgt ervoor dat ze voldoen aan de fundamentele criteria voordat ze verder gaan, waardoor het proces wordt gestroomlijnd en het risico op tijdverspilling door mogelijke niet-naleving van deze fundamentele elementen wordt geminimaliseerd.

Het Prestatiegedeelte van de ontwerpnormen onderzoekt nauwgezet specifieke impactgebieden, wat een significante evolutie vertegenwoordigt van het huidige raamwerk met vijf categorieën (Bestuur, Werknemers, Gemeenschap, Milieu en Klanten). In lijn met de huidige wereldwijde uitdagingen verbreedt het ontwerp zijn reikwijdte om acht kritieke gebieden te omvatten: Doel & Stakeholderbestuur, Werkplekcultuur, Eerlijke Lonen, Gerechtigheid Gelijkheid Diversiteit en Inclusie (JEDI), Mensenrechten, Klimaatactie, Milieubeheer en Overheidszaken & Collectieve Actie. Deze gebieden worden beoordeeld door verschillende lenzen zoals het bestuur van een bedrijf, strategie, impactmeting, doelstellingen, monitoring en publieke communicatie.

  

Gelijkheid en flexibiliteit

Elk aspect van de beoordeling is zorgvuldig aangepast om te passen bij de unieke kenmerken van elk bedrijf, rekening houdend met factoren zoals bedrijfsgrootte, industriesector en geografische locatie. De ontwerpnorm actualiseert de criteria voor het beoordelen van bedrijfsgrootte, verschuivend van enkel werknemersaantal naar werknemersaantal of omzet, afhankelijk van wat hoger is. Deze verandering, die groottemisrepresentatie in bedrijven met uitgebreide uitbesteding adresseert, introduceert bovendien nieuwe locatiecategorieën—gecategoriseerd door de mate van operationele barrières—wat een eerlijker en aanpasbaarder beoordelingsproces belooft. Deze genuanceerde categorisering neemt zorgvuldig de unieke uitdagingen en kansen in acht die worden gepresenteerd door uiteenlopende maatschappelijke dynamieken, juridische kaders, geografische beperkingen en beschikbaarheid van middelen. Het is echter cruciaal om te monitoren hoe deze veranderingen in de praktijk worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat ze geen mazen worden die bedrijven kunnen exploiteren om strenge duurzaamheidsnormen te omzeilen.

Onderscheiden en verbeteren

Een andere opmerkelijke verschuiving in de ontwerpnormen is de benadering van de scoringsmethodologie. Onder het huidige raamwerk moeten bedrijven ten minste 80 punten verzamelen verdeeld over vijf categorieën, wat hen aanzienlijke speelruimte geeft in het beslissen waar deze punten te verdienen. Hoewel deze flexibiliteit voordelig is, laat het onbedoeld toe dat bedrijven certificering kunnen behalen ondanks mogelijk onderpresteren of zelfs negatieve impact in bepaalde categorieën. De ontwerpnormen bieden twee verschillende wegen voor bedrijven om hun prestaties te onderscheiden en te verbeteren. Ten eerste, door hun prestaties in de acht aangewezen impactgebieden, wordt van bedrijven niet alleen verwacht dat ze aan alle basisvereisten voldoen, maar krijgen ze ook de kans om uit te blinken in specifieke domeinen. Deze benadering stimuleert bedrijven om verder te gaan dan de minimale normen, en bevordert uitmuntendheid in bepaalde impactgebieden. Ten tweede kan differentiatie en verbetering worden gerealiseerd door de implementatie van een Impact Bedrijfsmodel. Dit model stelt bedrijven in staat om niet alleen te voldoen aan de basiscriteria, maar ook om hun duurzaamheidspraktijken te innoveren en te verheffen. Het is echter de moeite waard om te debatteren of het integreren van een Impact Bedrijfsmodel vanaf het begin een kernvereiste moet zijn voor B Corp-certificering, gezien de rol ervan in het bevorderen van duurzaam ondernemerschap.

Tot slot, hoewel B Lab historisch gezien het concept van continue verbetering heeft bevorderd, was de integratie ervan in de huidige standaard niet zo expliciet. De nieuwe ontwerpstandaard adresseert dit echter door bedrijven te verplichten een definitieve set verbeteringsdoelstellingen vast te stellen. Belangrijker is dat deze bedrijven tastbare vooruitgang moeten tonen richting deze doelen als voorwaarde voor hercertificering. Deze benadering benadrukt het belang van voortdurende ontwikkeling in plaats van alleen aan de initiële certificeringscriteria te voldoen.

Samenvattend

De evoluerende B Corp-normen markeren een significante stap in het certificeringsproces, weerspiegelend een dieper begrip van de diverse uitdagingen en kansen in verschillende bedrijfssectoren en -groottes. Echter, gebieden zoals het Impact Bedrijfsmodel kunnen verder verfijnd worden om de lat voor duurzaamheidsleiderschap hoger te leggen.

We moedigen onze lezers aan om de ontwerpstandaarden te beoordelen en feedback te geven. Uw gezamenlijke inbreng is cruciaal voor het verfijnen van deze normen om bedrijven robuust te ondersteunen in hun duurzame en ethische inspanningen.

Wilt u weten hoe we u kunnen helpen met het worden van een B Corp? Bezoek onze website of neem contact op met Elise (elise@2impact.nl). 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste updates op het gebied van duurzaamheid (rapportage)? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.