Strategie – DIG

Strategie omtrend Diversiteit, Inclusie & Gelijkwaardigheid (DIG)

 

Diversiteit, Inclusie & Gelijkwaardigheid (DIG) zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving, nationaal en internationaal. Een duurzame samenleving kan niet zonder een inclusief beleid waarin er ruimte en aandacht is voor verschillen. Organisaties hebben verschillende redenen om te willen werken aan een inclusief beleid. Naast het maatschappelijk belang spelen commerciële belangen zeker ook een rol. Daarnaast is het zo dat er ook wetgeving wordt ontwikkeld om de transitie naar meer gelijke kansen op de werkvloer te maken.

Waar begin ik en hoe doe ik het, dat zijn de vragen die wij het meeste krijgen. Sparkling Gems helpt u hierbij.

Voor organisaties die een gestructureerd beleid willen ontwikkelen is daar de DEI-audit voor een nul-of tussenmeting. Onze benadering hierin bestaat uit:

  • De strategie (case for change) voor DIG helder krijgen
  • Een overzicht van de bestaande HR Analytics indicatoren gerelateerd aan DIG
  • Interviews met relevante stakeholders voor een inclusiescan
  • Doorlichting van bestaande processen en protocollen 
  • In kaart brengen van bestaande ‘best practices’
  • Een roadmap met interventies die leiden naar het gewenste doel

Daarnaast is het ook mogelijk een zogeheten pay gap-analyse uit te laten voeren. Wilt u onderzoeken wat de loonkloof in uw organisatie is, wat de oorzaken hiervan zijn en hoe deze hersteld kunnen worden? Neem dan zeker contact op.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Ashmita Krishna Sharma