Diensten

2Impact

Dubbele Materialiteitsanalyse: maak je klaar voor CSRD

Iedere strategie en elke verslag start met het bepalen van de zogenaamde materiële duurzaamheidsthema’s. Waar zitten de negatieve en positieve impacts op mens, milieu en economie in uw waardeketen? Wat kunt u daaraan doen? Aan welke maatschappelijke uitdagingen kunt u bijdragen? Dit zijn vragen die we graag samen met u beantwoorden in een materialiteitsanalyse. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft dubbele materialiteit als fundamenteel principes. Bij 2Impact hebben we hier inmiddels ruime ervaring mee opgedaan. 

 

Verslaggeving

Duurzaamheidsverslaggeving was tot voor kort vrijwilig maar wordt per 2024 stapsgewijs wettelijk verplicht voor alle grote ondernemingen. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is het wettelijk kader. De European Sustainability Reporting Standard (ESRS) is de rapportagestandaard die in detail beschrijft wat en hoe ondernemingen dienen te rapporteren. 

Een duurzaamheidsverslag maakt uw duurzaamheidsprestaties transparant. Zo kunt u stakeholders laten zien wat uw bijdrage is aan duurzame ontwikkeling en de resultaten van uw inspanningen evalueren en bijsturen.

 

 

Strategie – Klimaat

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Van bedrijven wordt verwacht dat zij doelen stellen en een klimaatplan hebben. 2Impact kan u hierbij adviseren. Samen met onze partner New Economy voeren we een nulmeting uit om het niveau van uw broeikasgasemissies en de belangrijkste drijfveren daarachter te identificeren. Dit geeft u inzicht in wat er nodig is om de emissies te verminderen. We stellen samen met u de doelen vast en creëren een routekaart om klimaatneutraliteit te bereiken. We helpen u ook na te denken over interne en externe rapportage en hoe u metingen kunt opzetten voor dit doel. 

Strategie – Circulair

De circulaire economie is een middel dat een groter doel dient. De overgang naar een circulaire economie kan helpen bij het aanpakken van verschillende milieu- en sociale uitdagingen, zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen, verlies van biodiversiteit en sociale ongelijkheid. Door afval en vervuiling te verminderen, kan een circulaire economie helpen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen en de biodiversiteit te beschermen. Het kan ook helpen om natuurlijke hulpbronnen zoals water en mineralen te behouden door ze langer in gebruik te houden.

Strategie – DIG

Diversiteit, Inclusie & Gelijkwaardigheid (DIG) zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving, nationaal en internationaal. Een duurzame samenleving kan niet zonder een inclusief beleid waarin er ruimte en aandacht is voor verschillen. Organisaties hebben verschillende redenen om te willen werken aan een inclusief beleid. Naast het maatschappelijk belang spelen commerciële belangen zeker ook een rol. Daarnaast is het zo dat er ook wetgeving wordt ontwikkeld om de transitie naar meer gelijke kansen op de werkvloer te maken.