Inzichten uit de Corporate Human Rights Benchmark

2Impact
dinsdag 12 december 2023

De Corporate Human Rights Benchmark, uitgevoerd door de World Benchmarking Alliance, onderzoekt de best practices van bedrijven bij het ontwerpen en implementeren van een mensenrechtenbeleid. De resultaten van de benchmark tonen duidelijk aan dat bedrijven hun economische kracht moeten gebruiken om de risico's voor getroffen werknemers en gemeenschappen te ondersteunen en te verminderen. Bovendien beschrijft het rapport enkele van de belangrijkste kenmerken van onderzochte bedrijven die succesvol zijn geweest in het implementeren van praktijken voor human rights due diligence.

In deze blog delen we de belangrijkste inzichten uit het rapport.

1. Het toewijzen van verantwoordelijkheid en het versterken van interne capaciteit is cruciaal voor succesvolle mensenrechten due diligence

Onderzochte bedrijven die succesvol human rights due diligence uitvoeren, hebben senior-level verantwoordelijkheden toegewezen. Op deze manier kunnen ze het dagelijkse beheer van mensenrechten structureren en ervoor zorgen dat er interne verantwoordelijkheid is voor het onderwerp. Bovendien hebben organisaties die succesvol zijn in human rights due diligence, interne capaciteit opgebouwd, vooral door interne trainingen. Het percentage onderzochte bedrijven dat trainingen over mensenrechten aanbiedt, is in de afgelopen vijf jaar gestegen van 25% naar 67%. Training en capaciteitsopbouw zijn essentieel om beleid om te zetten in actie.

2. Klachtenmechanismen werken alleen als ze rightsholders voldoende betrekken

Het implementeren van klachtenmechanismen voor externe belanghebbenden is essentieel voor het uitvoeren van mensenrechten due diligence. Bedrijven moeten maatregelen nemen om degenen die klachten indienen via het mechanisme te beschermen. Om klachtenmechanismen succesvol te laten zijn, moeten bedrijven moeite doen om het vertrouwen van rightsholders te winnen. Dit kan worden bereikt door rightsholders te betrekken bij het ontwerpen van het klachtenmechanisme en transparant procedures en tijdschema's voor het afhandelen van klachten te beschrijven, evenals transparante informatie te verstrekken over de resultaten. Dit helpt rightsholders eigenaarschap te geven en hun vertrouwen in de mechanismen voor het indienen van klachten te vergroten. Het verkrijgen van input van rightsholders bij het ontwerpen van het klachtenmechanisme en het succesvol implementeren ervan is cruciaal om bewust te worden van eventuele barrières voor betrokkenheid van kwetsbare groepen, en deze barrières weg te nemen.

3. Verantwoorde inkooppraktijken zijn nodig om leveranciers in staat te stellen mensenrechtenpraktijken te implementeren

Waar inkopende bedrijven hun mensenrechtenagenda promoten, zijn leveranciers verantwoordelijk voor het respecteren van mensenrechten en het bevorderen van gendergelijkheid ter plaatse. Echter, inkopende bedrijven moeten dit mogelijk maken door verantwoordelijke inkooppraktijken te implementeren. Praktijken zoals last-minute wijzigingen in bestellingen en korte doorlooptijden, die vooral veel voorkomen in de kledingindustrie, verhogen de druk op leveranciers en kunnen bijdragen aan overmatig overwerk, een toename van het gebruik van tijdelijke arbeidskrachten en ongeautoriseerde onderaanneming. Bovendien kan druk om prijzen te verlagen het moeilijker maken voor leveranciers om een veilige werkomgeving voor hun werknemers te bieden. Daarom moeten bedrijven niet alleen een ambitieus mensenrechtenbeleid hebben, maar ook het perspectief van de leveranciers overwegen en hun eisen aanpassen om ervoor te zorgen dat ze geen onrealistische verwachtingen van leveranciers stellen.

Concluderend

Kortom, het rapport toont aan dat bedrijven grote vooruitgang hebben geboekt bij het implementeren van mensenrechten due diligence. Bedrijven moeten echter hun inspanningen handhaven om bewustzijn van HRDD binnen hun organisatie te creëren, effectieve klachtenmechanismen op te zetten en verantwoorde inkooppraktijken te implementeren. Alleen dan kan mensenrechten due diligence van theorie naar praktijk gaan en de rechtshouders beschermen die anders buiten de discussie vallen.

Meer weten

Wilt u meer weten over hoe u mensenrechtenbeleid in uw organisatie kunt implementeren? Neem contact met ons op via elise@2impact.nl of bekijk onze website, www.2impact.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsrapportage? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.

Bronnen

Corporate Human Rights Benchmark | WBA (worldbenchmarkingalliance.org)