Materialiteitsanalyse en stakeholderdialoog

Materialiteitsanalyse en stakeholderdialoog

 

Iedere strategie en elk verslag start met het bepalen van de zogenaamde materiële duurzaamheidsthema’s. Waar zitten de negatieve en positieve impacts op mens, milieu en economie in uw waardeketen? Wat kunt u daaraan doen? Aan welke maatschappelijke uitdagingen kunt u bijdragen? Dit zijn vragen die we graag samen met u beantwoorden in een materialiteitsanalyse. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft dubbele materialiteit als fundamenteel principes. Bij 2Impact hebben we hier inmiddels ruime ervaring mee opgedaan. 

 

De dialoog voeren met stakeholders is een fundamenteel uitgangspunt voor duurzaam ondernemen. Welke onderwerpen vinden uw stakeholders van belang en welke rol zien zij voor u weggelegd? Welke informatie verwachten zij terug te vinden in uw jaarverslag of duurzaamheidsverslag. Het structureel opzetten van stakeholderengagement of het opzetten van een dialoog in het kader van een nieuwe strategie, strategieherijking of rapportage, 2Impact kan u hierbij helpen en biedt onder andere de volgende diensten:

  • Methodologie materialiteitsanalyse
  • Begeleiden materialiteitsanalyse
  • Uitvoeren materialiteitsanalyse
  • Opzetten stakeholderdialoog

Contact

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Esther de Graaf