Verder dan naleving: Dubbele materialiteit integreren in de strategie

2Impact
donderdag 16 maart 2023

 

Leer meer over dubbele materialiteit door dit diepgaande interview over dubbele materialiteit met de algemeen directeur van 2Impact, Nishant Parekh, gespecialiseerd in duurzaamheidsrapportage, circulariteit en dubbele materialiteit.

Kun je uitleggen wat dubbele materialiteit is en hoe het verschilt van eenzijdige materialiteit? 

Nishant: De term 'dubbele materialiteit' verwijst naar het onderzoeken van materialiteit vanuit twee perspectieven: het impactperspectief en het financiële perspectief. Ten eerste beschouwt het impactperspectief hoe de activiteiten, producten en diensten van een bedrijf invloed hebben op het milieu, mensen en de economie, inclusief mensenrechten. Het financiële perspectief onderzoekt hoe ESG (milieu, sociaal en bestuur) onderwerpen de ondernemingswaarde van een bedrijf op korte, middellange en lange termijn beïnvloeden. Deze definitie is breder dan de traditionele definitie van materialiteit in financiële rapportage. Een studie van de WBCSD benadrukte dat meer dan 50% van de bedrijven zowel het stakeholder- als het financiële perspectief vastlegt, terwijl slechts 7,5% het impactperspectief gebruikt. Het bepalen van materialiteit op basis van zowel impact- als financiële perspectieven is verplicht onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

 

Hoe is dubbele materialiteit relevant voor bedrijven vandaag de dag?

Nishant: In het huidige bedrijfslandschap wordt het steeds belangrijker voor bedrijven om doelgericht te worden en bij te dragen aan de samenleving terwijl ze winst maken. Het voorheen verwaarloosde impactperspectief wordt kritieker. Er zijn drie belangrijke drijfveren: 1. veranderende marktdynamiek; 2. toenemende druk van stakeholders; 3. aankomende regelgevingen, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze maken dubbele materialiteit relevanter voor bedrijven dan ooit.

 

Welke bedrijven moeten rapporteren over hun dubbele materialiteitsbeoordeling?

Nishant: CSRD, en dus de toepassing van dubbele materialiteit, is van toepassing op alle grote bedrijven, KMO's en EU-gebaseerde dochterondernemingen. De effectieve datum verschilt.

Januari 2024 voor alle beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers 
Januari 2025 voor grote niet-beursgenoteerde bedrijven
Januari 2026 voor beursgenoteerde KMO's
Januari 2028 voor EU-gebaseerde dochterondernemingen

 

Wat is het proces om een dubbele materialiteitsbeoordeling te starten?  

Nishant: Voor een succesvolle dubbele materialiteitsbeoordeling adviseren we bedrijven om onderliggende principes te definiëren en duidelijke doelstellingen te stellen. Dit omvat

  • het definiëren van het doel en de doelstellingen van de dubbele materialiteitsbeoordeling
  • het bepalen van de perspectieven (impact, financieel en stakeholder) en de tijdslijn
  • het identificeren van belangrijke stakeholders
  • het verkennen van synergieën met risicobeheer en strategie-vormingsprocessen
  • het definiëren van duidelijke eigendom, rollen en verantwoordelijkheden

 

OK, dat klinkt als een vrij ingewikkeld proces. Wat zijn de meest voorkomende problemen die bedrijven ondervinden bij het uitvoeren van hun dubbele materialiteitsbeoordeling?

Nishant: Drie belangrijke uitdagingen komen in me op.

  1. Kennis en begrip van materialiteit in de context van duurzaamheid. Het kost tijd om verschillende delen van de organisatie op te leiden.
  2. Geïsoleerde aanpak. Het materialiteitsproces is vaak gescheiden van het risicobeheer en de strategievorming
  3. Gebrek aan gedetailleerde implementatierichtlijnen. Huidige regelgevingen zijn hoog niveau en laten ruimte voor interpretatie, waardoor het moeilijk is voor bedrijven om de beoordeling effectief uit te voeren.

 

OK, interessant. Wat is jouw visie op bedrijven die voldoen aan de huidige regelgeving en die verder gaan en duurzaamheid binnen de organisatie stimuleren?  

Nishant: Naleving zou niet de drijfveer moeten zijn. Doelgerichte bedrijven die willen bijdragen aan de samenleving zouden verder moeten gaan dan naleving. Dit betekent het goede voorbeeld geven, de juiste programma's en KPI's instellen, bestuursmechanismen, en duurzaamheid integreren in verschillende afdelingen. Naleving is natuurlijk essentieel, maar bedrijven die in de komende jaren voorop willen lopen, moeten zich richten op het inbedden van duurzaamheid in hun doel en strategische imperatieven.


Zou je zeggen dat dubbele materialiteit een lens is waardoor bedrijven naar hun duurzaamheidsinspanningen kijken?

NiNishant: Soort van, maar ik zou het anders formuleren. De duurzaamheidslens is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Dubbele materialiteit is een manier om duurzaamheidseffecten, risico's en kansen in de risicobeheers- en besluitvormingsprocessen van een bedrijf te brengen.   


Ok, interessant! Kun je inzichten delen over welke bedrijfsprocessen kunnen worden afgestemd of geïntegreerd met materialiteitsbeoordelingen?  

Nishant: Ja. Als je organisatie bijvoorbeeld elke vijf jaar haar strategie bijwerkt, is het ideaal om de materialiteitscyclus af te stemmen op de strategiecyclus.

Vervolgens, als je bedrijf jaarlijks risicobeheer uitvoert, zal het hebben van input van het duurzaamheidsteam aan het risicoteam helpen om het impactperspectief (van binnen naar buiten) en de visies van belanghebbenden mee te nemen. Duurzaamheid integreren in bestaande processen is cruciaal om duurzaam denken en handelen structureel in de organisatie te verankeren.

 

Blijf up to date 

Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates in het veld van duurzaamheidsrapportage, dubbele materialiteit en meer? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief. 

Heb je nog vragen over dubbele materialiteit en/of wat 2Impact voor jou kan betekenen? Aarzel niet en neem contact met ons op via info@2impact.nl of nishant@2impact.nl, of neem een kijkje bij onze dienstenpagina over DMA.