Dit is wat u moet weten over de TNFD

2Impact
woensdag 20 september 2023

TNFD heeft zijn definitieve aanbeveling gepubliceerd 

Vorige week publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances een update over onze voortgang op de planetaire grenzen. Uit het onderzoek blijkt dat we zes van de negen planetaire grenzen hebben overschreden, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en verandering van landsystemen. Om terug te keren naar de ‘veilige zones’ van deze planetaire grenzen, moeten we handelen. Deze week, op 18 september 2023, lanceerde de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) hun definitieve aanbevelingen. Deze aanbevelingen zullen bedrijven helpen om opkomende natuurgerelateerde problemen te melden en ernaar te handelen. Na twee jaar intensief werk, 90.000 reviews en meer dan 200 pilottests is de TNFD nu klaar voor gebruik. In deze blog vertellen we je wat je moet weten.  


Waarom zou je actie ondernemen op het gebied van natuurgerelateerde kwesties?

De natuur is van fundamenteel belang voor de welvaart van onze samenlevingen en economieën. Aan de ene kant bedraagt de economische waarde van de natuur en haar diensten 44 biljoen USD,. Dit betekent dat meer dan de helft van het wereldwijde bbp wordt blootgesteld aan risico's als gevolg van natuurverlies. Aan de andere kant zou een transitie gebaseerd op de natuur 10 biljoen USD aan zakelijke kansen kunnen genereren. Bovendien hebben bedrijven zowel impact op de natuur en zijn ze afhankelijk van de diensten die de natuur te bieden heeft. Daarbij komt het feit dat zes van de negen planetaire grenzen zijn overschreden, en we een ‘zesde massaextinctie’ naderen. Het is dus  duidelijk dat we moeten handelen op natuurgerelateerde kwesties. Maar hoe zouden bedrijven dit kunnen doen?  

planetary-boundaries.jpg

Bron: Science advances, Earth beyond six of nine planetary boundaries


De TNFD aanbevelingen

De TNFD-aanbevelingen hebben als doel een kader voor risicobeheer en openbaarmaking te maken dat door alle soorten organisaties kan worden gebruikt om hun natuurgerelateerde problemen te identificeren, beoordelen, beheren en openbaar te maken. De vier bouwstenen van het TNFD-raamwerk, die gezamenlijk worden aangeduid als "natuurgerelateerde kwesties" zijn: 1) natuurgerelateerde afhankelijkheden, 2) effecten, 3) risico's en 4) kansen (afgestemd op doelstelling 15 van het Global Biodiversity Framework). Organisaties wordt aangeraden om informatie te verstrekken over vier belangrijke pijlers: Governance, Strategie, Risk & Impact Management en Metrics & Targets, die ook zijn afgestemd op de TCFD.

Een van de uitdagingen van de TNFD is dat er geen enkele meetmaatstaf is voor natuurverandering, zoals CO2 voor klimaat. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor organisaties die natuurgerelateerde kwesties proberen te beheren en/of erover te rapporteren. De TNFD houdt rekening met deze complexiteit en biedt een vereenvoudigd, systematisch proces om rekening te houden met deze verschillen. De TNFD bestaat uit 14 aanbevolen informatievereisten, gebaseerd op de vier bovengenoemde pijlers.

Om voort te bouwen op de TCFD, worden alle 11 door de TCFD aanbevolen openbaarmakingen meegenomen, met verwijzing naar natuurgerelateerde kwesties in plaats van het klimaat. Daarnaast worden nog 3 andere openbaarmakingen toegevoegd, die betrekking hebben op drie belangrijke gebieden voor de natuur: betrokkenheid bij lokale gemeenschappen en inheemse volkeren, prioritering van kwetsbare locaties en aandacht voor de waardeketen (in plaats van alleen eigen activiteiten). De TNFD-informatievereisten zijn ook in overeenstemming met de TCFD, ISSB en de GRI-standaarden.  Zie de onderstaande afbeelding voor de 14 aanbevolen openbaarmakingen: 

recommended-disclosures.jpg

Bron: TNFD Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

 

De LEAP aanpak

Naast de bovenstaande openbaarmakingsaanbevelingen heeft de TNFD ook een vrijwillig proces gecreëerd voor het beoordelen en beheren van natuurgerelateerde kwesties, de zogenaamde LEAP-benadering. Dit is alleen bedoeld voor interne beoordeling, terwijl de openbaarmakingsaanbevelingen bedoeld zijn voor externe rapportage. De LEAP-aanpak omvat vier fasen: 
1) Lokaliseer uw raakvlak met de natuur

2) Evalueer uw afhankelijkheden en effecten

3) Beoordeel uw risico's en kansen 

4) Bereid je voor om te reageren op natuurgerelateerde risico's en kansen en rapporteer hierover 

De LEAP-aanpak helpt organisaties om natuurgerelateerde vraagstukken in kaart te brengen en de risico's en kansen die daarmee samenhangen uiteindelijk te verankeren in hun risico- en portfoliomanagement. Het is ook afgestemd op de vereisten van nieuwe normen zoals de ISSB en de CSRD.  schermafbeelding-2023-09-20-113018.jpg

Bron: TNFD Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

 

Wat moet er openbaar worden gemaakt? 

De TNFD hanteert een drieledige aanpak om te zorgen voor vergelijkbaarheid (voor gebruikers van rapportages) en flexibiliteit (voor opstellers van rapportages ): 

  • Wereldwijde kernstatistieken: voor vergelijkbaarheid tussen sectoren
  • Kernsectorstatistieken: voor de vergelijkbaarheid van sectoren
  • Aanvullende statistieken: waar relevant en nuttig voor beslissingen

Voorlopig zijn de belangrijkste wereldwijde statistieken het meest relevant. Deze 14 indicatoren zijn gekozen omdat ze van toepassing zijn op de meeste bedrijfsmodellen in verschillende sectoren: 

  • 9 indicatoren zijn gebaseerd op afhankelijkheden en effecten, bijvoorbeeld met betrekking tot de drijfveren van natuurverandering (bijv. vervuiling, klimaatverandering, verandering in landgebruik).
  • De andere 5 indicatoren zijn gebaseerd op risico's en kansen die voortvloeien uit natuurgerelateerde kwesties. Het gaat bijvoorbeeld om activa die kwetsbaar zijn voor natuurgerelateerde transities of fysieke risico's, of omzetstijgingen als gevolg van producten of diensten met een positieve impact op de natuur.  


Wat zijn de eerste stappen die genomen moeten worden? 

De TNFD doet aanbevelingen over hoe organisaties kunnen handelen naar en openheid kunnen geven over natuurgerelateerde kwesties. De eerste stap is om te beoordelen of en hoe "natuur en  biodiversiteit" een materieel onderwerp is voor uw bedrijf. Dit vereist inzicht in de fundamenten van de natuur. TNFD's "Getting started guidance" en de LEAP-aanpak bieden hiervoor verdere richtlijnen.   

Een dubbele materialiteitsbeoordeling zou uw onderneming ook helpen inzicht te krijgen in de organisatorische context en de daarmee verband houdende materiële onderwerpen. Zie ook onze blogs over dubbele materialiteit  hier  en hier.

 De TNFD heeft ook verschillende aanvullende richtlijnen verstrekt voor sectoren en biomen, scenario-analyse, het stellen van doelen en betrokkenheid bij inheemse volkeren, lokale gemeenschappen en getroffen belanghebbenden. Deze documenten zijn openbaar beschikbaar op hun website: https://tnfd.global/ Op de lange termijn zal een verschuiving van natuur-negatieve uitkomsten naar natuur-positieve uitkomsten gunstig zijn voor zowel bedrijven als levende organismen, inclusief de mens. De TNFD zal naar verwachting de nodige actie vereisen op het gebied van natuurgerelateerde kwesties. 
 

Meer weten?

Wilt u up to date blijven over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving? Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

Wilt u meer weten over hoe 2Impact uw bedrijf kan helpen bij het rapporteren over de TNFD-openbaarmakingen? Neem contact met ons op via sandra@2impact.nl   

Sources
Earth beyond six of nine planetary boundaries | Science Advances 
Half of World’s GDP Moderately or Highly Dependent on Nature, Says New Report
TNFD Recommendations v1.0