CSRD in de praktijk: werken met de ESRS-datapunten

2Impact
vrijdag 8 maart 2024

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) die de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vergezellen, bestaan uit 245 pagina's, twee algemene en tien thematische verslaggevingsnormen en 1231 datapunten. Hoe wordt er in de praktijk daadwerkelijk verwacht dat je met al deze informatie en vereisten werkt? In deze blog zullen we dieper ingaan op de ESRS-datapunten, met als doel trends en algemene conclusies te identificeren om het werken met de CSRD te vereenvoudigen en onze eigen oplossing te presenteren om deze hoeveelheid datapunten aan te pakken.

Thematische normen binnen de CSRD

De eerder genoemde thematische normen zijn opgebouwd rond de drie pijlers van ESG: milieu, sociaal en bestuur. De ESRS-normen worden hieronder gevisualiseerd.

schermafbeelding-2023-12-08-104025.jpg

Welke onderwerpen uiteindelijk gerapporteerd moeten worden, hangt af van de beoordeling van dubbele materialiteit, waarover je meer kunt lezen in deze en deze blog, of neem contact met ons op voor onze service voor dubbele materialiteit.

Trends en bevindingen over ESRS-datapunten

Om bedrijven te begeleiden bij het opstellen van hun duurzaamheidsverklaringen, heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) - het agentschap dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de ESRS - een gedetailleerd bestand uitgegeven met de lijst van datapunten die zijn gedestilleerd uit de verschillende ESRS-normen. Een eerste blik op de lijst van datapunten kan gemakkelijk overweldigend zijn. Rijen met openbaarmakingsinformatie lijken eindeloos door te gaan. Gelukkig kan er enige structuur worden geïdentificeerd:

  • Elke verslaggevingsnorm bestaat uit meerdere openbaarmakingen, gescheiden door dikke lijnen. Een voorbeeld is ESRS E1 Klimaatverandering, die vervolgens is onderverdeeld in 12 openbaarmakingen zoals transitieplan voor klimaatveranderingmitigatie en energieverbruik en -mix.
  • Een vertaling van de ESRS-tekst naar de gevraagde informatie wordt geïdentificeerd door paragraafnummers die overeenkomen met de paragrafen van de ESRS-tekst.
  • Voor elk datapunt wordt verwezen naar de gerelateerde toepassingsvereisten (AR's) om een juiste presentatie te begeleiden.
  • Het type datapunt wordt gepresenteerd door termen te gebruiken als 'narratief', 'semi-narratief' en 'monetair', d.w.z. 'onbeperkte hoeveelheid tekst', 'beperkte keuzeopties met een dropdownmenu' en 'monetaire waarde'.
  • Vrijwillige datapunten zijn oranje gekleurd.

schermafbeelding-2023-12-08-110548.jpg

Echter, ook kunnen enkele diepgaandere opmerkingen worden gemaakt over de lijst met datapunten:

  • Verschillende beschrijvingen van vereisten worden aangegeven als individuele datapunten, terwijl dit in eerdere versies niet het geval leek te zijn. Beschrijvingen van vereisten kunnen worden herkend aan hun vetgedrukte paragraaflettertype in de ESRS-tekst. Een voorbeeld omvat ESRS 2 BP-2 Paragraaf 6:

schermafbeelding-2023-12-08-110657.jpg

Vermoedelijk moeten ook andere omstandigheden dan die al genoemd in de rest van de openbaarmaking, zoals tijdshorizonten, waardeketenschattingen en onzekerheid over de uitkomst, gerapporteerd worden.

  • Toepassingsvereisten zijn niet alleen leidend van aard, maar dienen ook vaak als een individueel datapunt, waardoor gedetailleerde informatie in de duurzaamheidsverklaringen vereist is. Om te weten welke AR bij welke ESRS-paragraaf hoort, kunt u eenvoudig de lijst met datapunten raadplegen, aangezien deze direct onder de relevante passages staat vermeld.
  • De minimum disclosure requirements (MDRs) werden eerder gezien als overkoepelende algemene vereisten, maar zijn eigenlijk verweven met de thematische normen. Dit komt door hun expliciete verwijzingen in secties die beleid, acties, doelstellingen en metrieken vermelden. Deze verwijzingen omvatten openbaarmaking van redenen waarom nog geen beleid of acties zijn aangenomen en tijdframes waarin deze zullen worden geïmplementeerd.

schermafbeelding-2023-12-08-110623.jpg

2Impact CSRD-tool

We begrijpen dat dit alles nog steeds overweldigend voor je kan aanvoelen. Daarom biedt 2Impact begeleiding over hoe om te gaan met deze hoeveelheid datapunten. Hoewel de lijst met datapunten nuttig is bij het uitvoeren van een gapanalyse, moet deze in combinatie met de ESRS worden gelezen. In onze ontwikkelde CSRD-tool worden deze twee elementen gecombineerd om u te helpen zelf een gapanalyse uit te voeren.

De tool is ontworpen met de ESRS-structuur in gedachten: openbaarmakingsvereisten en de bijbehorende gevraagde informatie zijn gegroepeerd en het aantal en type EFRAG-datapunten wordt geprojecteerd. In één oogopslag wordt duidelijk of een openbaarmaking verplicht, vrijwillig of gefaseerd is. Een samenvatting van uw prestaties wordt gepresenteerd in het dashboard, dat het type openbaarmakingsgat (bijv. 'doel' of 'actie') en de inspanning die nodig is om aan de CSRD te voldoen, zowel in het algemeen als per ESRS-norm toont. Het gebruik van onze tool biedt comfort en efficiëntie in tijden van overweldiging. Met de voortdurende updates van datapunten blijven we onze tool verbeteren en onze laatste versie is nu voor u beschikbaar.

Wilt u de gapanalyse niet zelf doen? We doen het graag voor u. Neem contact op met esther@2impact.nl en laat ons weten wat we voor u kunnen doen.

Blijf up to date

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving? Abonneer je op onze nieuwsbrief.